(0 قلم)

جهت اسمبل سیستم باید مراحل زیر را طی نمائید

1. انتخاب قطعه مادر مثل مادربورد

2. انتخاب قطعات اصلی مثل هارد و سی پی یو

3. انتخاب قطعات اختیاری مثل ماوس و کیبورد

4. درخواست اسمبل سیستم

 

    کالایی با مشخصات درخواستی موجود نمی باشد